Den digitala arbetsplatsen: En mänsklig rättighet att logga ut?

En ny fransk lag ger arbetstagare lagstadgad rätt att inte kontrollera e-mail efter kontorstid. Lagen skulle kunna få efterverkningar i övriga Europa och i slutändan få konsekvenser för digitaliseringen av den svenska arbetsmarknaden. Frankrike införde den 1 januari en lag som ger arbetstagarna rätt att logga ut efter arbetstid. Med smartphones intåg går vi med … Läs mer…