Using Power Apps portal, Power Automate and Dynamics 365 CRM to solve real customer requirements

Cloud Computing Concepts on Chalkboard Background

Working with Dynamics 365 and Power Platform design and development? Then keep reading. In this blog post I will show you the power of Dynamics 365, Power Apps portal and Power Automate together and I will also demonstrate the low code solution for complex integrations by using Power Automate. Process overview The process starts by … Läs mer…

Universal (right to) Print

pink cloud white ladder

Avoid printing regardless of your “right” or system capability would be my advice anyway. But speaking of printing capabilities, in Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud we had some limited capabilities as all user activities and report process are in the browser/cloud. There were several tries to overcome the limitations by using BC email printing … Läs mer…

IoT – Industri 4.0 och Logistik 4.0

Godsfartyg med frakt vid lastkaj

Morgondagens leverantör i ett smart samhälle förstår hur Internet of Things, IoT, i grunden förändrar hur man driver verksamhet och levererar värde till kund. IoT ger oss nya insikter, öppnar för nya affärsmodeller och lägger grunden för tjänstefiering. En smart industri drar full nytta av IoT i produktionen, för logistik och transport, samt för de … Läs mer…

Wave 1 2021: Några av de bästa nyheterna i Microsofts nya release av Dynamics 365 och Power Platform

Two boys with megaphone

Årets första release är igång! Redan 1 april började Microsoft att releasa ny funktionalitet och det kommer att fortsätta så ända fram till september. Här kan du ta del av vad våra experter i Dynamics 365-gänget anser vara de absolut bästa! D365 Sales Säljautomation Funktioner som Marknad en tid nu dragit nytta av kan vi … Läs mer…

Serendipitet, svarta svanar och disruptiv utveckling inom hälsa

Green DNA

Ska Sverige vara bäst på e-hälsa 2025 krävs det att vi tar till vara och fortsätter utveckla vår förmåga till nytänkande, och det avser hela processen från idégenerering till implementation. Att skapa förutsättningar för nytänkande är i grunden inte en fråga om teknik, utan om förhållningssätt, förmåga att tänka annorlunda och mod att prova nya … Läs mer…

Hur du blir en bra förändringsledare – 4 konkreta tips

Smiling businesswoman discussing with female colleague while standing in creative office

Med dagens digitaliseringsfokus och förändringstakt är ledare allt oftare även förändringsledare, oavsett om de vill eller inte. För om ledaren inte involverar sina medarbetare i förändringsprocessen finns det stor risk att förändringen kommer att misslyckas. Krav på effektivitet, mer för mindre, bättre tjänster och bättre resursutnyttjande är ofta en utgångspunkt för digitaliseringsprojekt. Både den offentliga … Läs mer…

Data + Design = Perfekta kompanjoner

illuminated neon heart shape as integrated circuit background

Beroende på vem du frågar så kan digital transformation betyda många saker, men övergripande är att den syftar till att optimera och effektivisera produkter, processer och tjänster. Existerande tjänster och verktyg blir bättre, smartare och snabbare. Och genom att koppla på Service design i processen, blir resultatet inte bara en digital tjänst, utan även en … Läs mer…

Det nya normala

Videomöte mellan två kvinnor

Sedan Covid-19 förändrade stora delar av vårt liv har människor över hela världen anpassat sig till distansarbete med allt vad det innebär. När nu företag försöker finna en väg framåt för sina anställda och sin organisation utkristalliserar sig vissa mönster. Tydligt är att en återgång inte innebär att gå tillbaka till ett arbetsliv som det … Läs mer…