Ledarrollen i den digitala tidsåldern: Sju T för bra ledning

Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria

Ledare måste idag förhålla sig till en ny typ av medarbetare. Den generationen som nu intar kontorslandskapen är ”digitala infödingar” och de har andra förväntningar på digitalt ledarskap än vad som tidigare varit normen för dagens ledare.

I företag belönas ofta ”lång och trogen tjänst” och bra prestationer med ledarroller. Man blir därför ofta ledare i sena 30- och tidiga 40-års ålder. Denna åldersgrupp kallas ofta för ”digitala invandrare”, de är uppväxta före PC, Apple och webben.

De ”digitala infödingar” som har växt upp med teknik och Internet, utgör en stor del av de anställda som de ”digitala invandrare” ska leda. ”Digitala infödingar” är ofta högutbildade, har stort förtroende, är mycket engagerade i sitt arbete och lägger mycket tid att hålla sig uppdaterade. De har en flexibel vy av termen ”kärna” och är online större delen av dygnet.

Men trots att dessa unga, kompetenta och ambitiösa medarbetare är mycket självgående, önskar de en tydlig och närvarande ledning, som Assesits forskning bland annat visar. De vill först och främst bli involverade och ha en ledare som motiverar dem.

Men vilken typ av ledarskap behöver unga medarbetare av sin närmaste chef? Här kommer sju ”T” för inspiration och reflektion:

1. Tydlighet
När du som ledare förlorar möjligheten till daglig interaktion och inflytande över dina medarbetare, blir tydligheten om visioner, värderingar, mål och förväntningar ditt viktigaste verktyg.

Som ledare måste du kommunicera kring dessa saker. Ser de helheten, känner de till målen som ska uppnås och vet de hur man ska bidra, kan de ges frihet att omsätta detta i sitt dagliga liv. Använd ett tydligt språk och formulera mål och förväntningar på ett tydligt och enkelt sätt.

2. Tillit
När du inte alltid ser dina medarbetare i vardagen, kan du heller inte kontrollera vad de gör eller hur de arbetar. Arbeta aktivt med kompetensutveckling av dina medarbetare. Litar du på deras kompetenser kan du också lita på deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter utan att ”hänga över axeln.”

Genom att vara öppen om vem du är, vara nyfiken på vem de är, vara tydlig i mål och vad som ska uppnås, samt visa din expertis, vinner du deras förtroende. Om de har förtroende för dig kommer det också vara lätt för dem att kontakta dig när de behöver stöd, vägledning eller beslut.

3. Team
Även i den digitala tidsåldern med virtuella medarbetare, behöver vi en känsla av tillhörighet. Lägg därför vikt på att skapa ett team eller nätverk som dina medarbetare kan identifiera sig med. Vad är den gemensamma nämnaren? Vad kan de samlas om?

Kompetensutveckling, utbyte av erfarenheter och operationalisering av visioner och mål kan vara begrepp som skapar en känsla av tillhörighet till gruppen. På detta sätt säkrar du att de får en känsla av tillhörighet till organisationen. Slösa inte tid på att informera innan du har samlat teamet, möt dem med förväntningen om att detta kan de läsa sig till och använd tiden åt dialog, diskussion och problemlösning.

4. Teknologi
Online kommunikationslösningar och portaler för delning och samarbete är idag uppenbara verktyg. Men dessa lösningar används inte nödvändigtvis av sig själv. Som ledare måste du aktivt även dra nytta av dessa lösningar för att bygga relationer i teamet. Uppsidan för dig som ledare är stor. Du knyter samman teamet och kan ha mycket kontakt på nolltid. Detta är väl beskrivet i denna artikel.

Räkna med att dessa kanaler används av dina medarbetare och belöna dem som är aktiva med beröm och ”pepp-talk.” Delta själv aktivt i diskussioner, dela, kommentera. ”Förvänta dig inte något av andra som du själv inte gör” gäller fortfarande.

5. Tid
Kompetenta medarbetare och all världens teknik för interaktion och kommunikation ändrar inte det faktum att ledning tar tid.

Grundläggande mänskligt behov som att bli sedd och hörd är konstant och behovet av kommunikation i en komplex och ständigt föränderlig värld kommer att kräva ännu mer. Tiden är både din största bristfaktor men också ditt viktigaste verktyg som ledare. Det du prioriterar blir en signal till omgivningen om vad som är viktigt och dina medarbetare kommer att agera därefter.

6. Tillgänglighet
Skapa lediga ”luckor” varje dag där du är tillgänglig och uppsök dina medarbetare där de är. Kommunicera tydligt hur och när du kan nås, förvänta respons per e-post och liknande.

7. Trovärdighet
Dina medarbetare bedömer dig för dina handlingar, inte vad du säger. ”Your actions speak so loud that I cannot hear what you say.” I Assesits undersökning för vad duktiga ledare ser i sina egna ledare så står trovärdighet högt upp på listan.

Tidigare så kunde ledare i mycket större utsträckning basera sin auktoritet på de yttre gränserna som titlar och fina kontor och därmed förvänta sig trovärdighet genom detta. Så är det inte längre då man som ledare måste basera din trovärdighet på din personliga auktoritet. Din personliga auktoritet bygger på ditt engagemang, tydlighet, kompetens, dina förmågor som nätverkare och resultat. Du kommer också att vara trovärdig när du frågar om det du inte vet och är ärlig med det du inte kan.

Att leda i den digitala tidsåldern kräver snabba förändringar, bearbetning av stora mängder data och att leva i ovisshet. Samtidigt beskrev ovan sju ”T” att det fortfarande finns många universella faktorer som påverkar kvaliteten på ledarskapet, oavsett teknik eller andra yttre faktorer. I stort sätt så handlar det om att skydda grundläggande behov som att bli sedd och hörd. Och dagens ledare är så lyckligt lottade att tekniken bidrar till just det här.

2 tankar på “Ledarrollen i den digitala tidsåldern: Sju T för bra ledning”

Lämna en kommentar