Interna sociala medier: Nu måste du ändra den interna kommunikationen

Inom några år kommer det inte vara en fråga om man har ett internt socialt nätverk. Det är något som dagens medarbetare förväntar sig att företaget erbjuder.

Med utrullningen av Facebook at Work i början av 2017 kommer vi se att användningen av interna sociala medier kommer att ta fart – och redan står hela 60 000 företag på kölista. Vårt sätt att kommunicera har förändrats radikalt det senaste decenniet och det finns ingen anledning till varför arbetsplatsen inte ska följa efter. Företag måste organisera kunskapsdelning på medarbetarens villkor.

Det är redan flera företag som har infört interna sociala medier, men många chefer är skeptiska till utmaningarna som följer i kölvattnet av en sådan implementering. Den skepsis bör läggas åt sidan då chefer är upptagna av företagets framtid.

Interna sociala medier är inte bara en trend

För tio år sedan hade vi varken smartphones eller sociala medier. Idag kan de flesta som är under 35 år inte föreställa sig ett liv utan dem. Dagens unga arbetstagare, så kallade millennials, är digitala infödingar och har nya förväntningar på ett digitalt ledarskap och kommunikation. Företaget måste därför anpassa sig efter det nya medielandskapet för att fånga upp de bästa talangerna som kommer examineras från universiteten.

Företag som Sopra Steria, DNB och Telenor samt många fler, har förstått att interna sociala medier inte bara är en trend. DNB och Telenor har båda introducerat Facebook at Work som så kallade ”Early Adopters” i början av 2016 – för fler än 47 000 medarbetare. Några av de största företagen tar därmed nya interna kommunikationskanaler på allvar. Men varför? Vad är det med interna sociala medier som är så viktigt?

Främjar innovation

För det första är det en plattform för kunskapsdelning och en digital arena som bryter ner silor inom organisationen och minskar användningen av e-post. Detta gynnar både företaget och medarbetarna. Ett exempel från DNBs interna sociala nätverk är att medarbetare kommer med sin egen och sina vänners erfarenheter med ”Vipps” motsvarande mobile pay, direkt i ”Vipps-gruppen”. Det är alltså låg tröskel på kommunikation mellan utvecklare och medarbetare. Detta gör det också möjligt för innovation, med informella diskussionsforum för idéer, stöd och input.

Det finns också en hel del kunskap som sitter i huvudet på medarbetarna, kunskap som inte är nedskrivet. Interna sociala medier gör det möjligt för företaget att få en inblick i detta. På konsultföretaget Sopra Steria använder exempelvis säljorganisationen ofta detta för att sätta ihop ett team i samband med nya anbud. Vilka kontakter och nätverk har Sopra Sterias anställda? Ett annat exempel är att man kan ta emot input på en kunskapsfråga från flera kollegor genom hela företaget – med bara några få knapptryckningar.

Interna sociala medier bidrar också till demokratisering av informationsflödet och bryter ner hierarkier. Alla medarbetare har en röst på samma sätt som ledningen och både bra och dåliga nyheter delas i nätverket. Detta gör det möjligt för ledningen att snabbt kunna fånga upp både det som engagerar och det som skapar missnöje.

Förändringsledning är alfa och omega

Interna sociala medier behöver ledning och riktlinjer om det ska bli en framgång. Den måste vara ansluten till kärnverksamheten och dess strategier och det måste förankras i ledningen. Ledningen måste vara närvarande och aktiv i nätverket. Förändringsledning och förändringshantering om vad kanalen ska användas till är alfa och omega för att få med medarbetarna på tåget.

Så är du redo att inleda processen för att ändra din interna kommunikation?

Det är inte en fråga om huruvida du ska investera i ett internt socialt nätverk. Det är en fråga om när. Det lönar sig inte att vara den som står kvar på stationen när tåget har gått.

1 tanke på “Interna sociala medier: Nu måste du ändra den interna kommunikationen”

Lämna en kommentar