Vinstrealisering: Får IT oss att jobba smartare?

Nya IT-lösningar är ofta svaret på hur vi skulle kunna jobba ”smartare”. Det kan låta enkelt att förenkla och förbättra genom IT, men både forskning och erfarenhet visar att det är lätt att ta fel. Då lönar det sig att tänka vinstrealisering.

Här är tre punkter som visar hur vinstrealisering hjälper till på vägen till smartare arbete.

1) Smartare jobb är ett arbete som bidrar till företagets affärsmål

Börja med att svara klart och tydligt på frågan “Varför ska vi genomföra det här projektet?”

Det kan verka som självklarheter, men dessvärre är svaret på frågan ofta oklar. Svaret bör beskriva hur projektet ska bidra till att vi som företag når våra mål och att vi blir bättre. Det blir inte smartare jobb om IT-lösningen inte stödjer målen och de uppgifter man ska lösa som företag.

Vinstrealiseringsmetodik erbjuder verktyg som belyser kopplingen mellan projektresultat och affärsmål. Ett verktyg som gärna används är en målhierarki som konkret visar vad projektet kommer att leverera (exempelvis en IT-lösning med en viss funktionalitet), vilken effekt lösningen ska ha för anställda eller användare (ökad kvalitet, tidsbesparande, kostnadsreduktion) och hur det igen stödjer företagets mål och samhällsmål. Genom att använda verktyget så blir det enkelt att svara på varför projektet ska genomföras, varför den här lösningen ska levereras och hur effekten av lösningen blir smartare arbete.

2) Att jobba smartare förutsätter förändrade arbetsvanor

Vinstrealisering och förändringsledning går hand i hand. Att ändra en teknisk lösning är något helt annat än att ändra en organisation och arbetssätt. Dessvärre är det vanligt att förändringen ser bra ut i teorin, men att den inte är lika enkel att omsätta i praktiken.

Om du jobbar systematiskt med vinstrealisering, kommer du tidigt i projektet att få en överblick över vad som krävs för att uppnå den önskade effekten. Alltså vad som ska till för att lösningen tas i bruk och blir användbar samt bidrar till smartare arbete. Grundläggande förutsättningar kan vara att möta användarnas behov, engagera, ge upplärning och ledningsstöd, kommunicera tydligt och skapa förståelse för varför förändringen sker. Det finns också stödverktyg. Genom att jobba med en vinstrealiseringsplan får man en översikt över nödvändiga åtgärder, när de ska genomföras och vem som har ansvaret.

3) Att jobba smartare förutsätter att förändringen är verklig och varaktig

När har vi egentligen lyckats med att jobba smartare? Hur vet vi om projektet var lyckat?

Vinstrealisering gör att vi inte nöjer oss med antaganden om projektets framgång, men mäter användningen och värdet av lösningen regelbundet. Mätning är ett viktigt verktyg i vinstrealisering och görs både före den nya lösningen är på plats och därefter regelbundet. På det sättet blir det tydligt vilka framsteg vi gör.

Arbetet med vinstrealisering fortsätter långt efter att projektet har paketerats. Mätningar och uppföljning av vinstrealiseringsplanen klargör i vilken utsträckning målen har uppnåtts, vilka åtgärder som behöver utföras och vem som har ansvaret. Då är det lättare att hålla fokus på tiden innan förändringen är permanent.

 

Text: Celine Marie Hasle

Celine arbetar som Managementkonsult på avdelningen Organisation och Change på Sopra Steria och hon har flera års erfarenhet av organisationsutveckling.

1 tanke på “Vinstrealisering: Får IT oss att jobba smartare?”

Lämna en kommentar