Den digitala arbetsplatsen: En mänsklig rättighet att logga ut?

En ny fransk lag ger arbetstagare lagstadgad rätt att inte kontrollera e-mail efter kontorstid. Lagen skulle kunna få efterverkningar i övriga Europa och i slutändan få konsekvenser för digitaliseringen av den svenska arbetsmarknaden.

Frankrike införde den 1 januari en lag som ger arbetstagarna rätt att logga ut efter arbetstid. Med smartphones intåg går vi med arbetsplatsen i fickan hela tiden och även i Sverige har diskussionen om bekämpningen av skillnaden mellan arbete och fritid pågått.

Vi arbetar där vi är mest effektiva, vare sig det är hemma, på ett café eller på bussen. Vi arbetar på smartphones där vi ständigt får flera mobila verktyg som snabbt kan utföra alla våra arbetsuppgifter. En undersökning från IIS visar att 97% av alla svenskar mellan 8 och 55 har en smartphone. Vi arbetar när det passar, för att anpassa det med morgonträningen eller hämtning på förskola.

Läs också: Digital ledning: Hur kan du förbereda för framtidens arbetsplats?

En sådan lag kan skapa ett prejudikat

Men nu har alltså Frankrike infört en lag som gäller för alla företag med över 50 anställda. Lagen föreskriver att all tillgänglighet efter arbetstid måste avtalsregleras. De som stöder denna lag hävdar att arbetstagare som obetalt läser e-mail efter kontorstid har ökad risk för stress, utbrändhet, sömnproblem och problem hemma. Detta betyder att den franska regeringen anser att det är nödvändigt att ingripa för att reglera användningen av e-mail på arbetsplatsen och hindra de anställda från att bli utbrända. Gäller detta även för svenska anställda? Och vilken konsekvens kan en sådan lag i värsta fall få?

Ja, detta gäller även för svenska arbetstagare, och ja, det kan få konsekvenser för svenskt arbetsliv. En sådan lag kan skapa ett prejudikat som även kan skapa förväntningar här hemma. Svenska företag måste vara medvetna om konsekvenserna av ökad digitalisering. Även om det leder till ökad flexibilitet och frihet så kräver det mer av både arbetsgivare och arbetstagare. Om man misslyckas med balansen mellan arbete och fritid så får det negativa konsekvenser för alla inblandade. Digitaliseringen ska ge mer frihet, inte mindre. Men nu upplever många arbetstagare att arbetsgivaren förväntar sig att vi är på kontoret i åtta timmar och dessutom är tillgängliga på fritiden.

Läs också: Ledarrollen i den digitala tidsåldern: Sju T för bra ledning

Ökat fokus på digital ledning och självstyre

Den ökade tillgängligheten bör handla om hur tekniken kan användas för att uppnå en mer flexibel arbetstid, inte begränsa den. Men det är två saker som måste på plats, nämligen ökat fokus på digital ledning och självstyre. Varje företag måste bestämma hur de ska skapa en bra digital arbetsmiljö och vilken typ av ledarskap som krävs i ett ökat digitaliserat landskap. Vilka förväntningar har företaget på de anställda? Vad anser de anställda själva är okej? Bör man ha riktlinjer för när det är okej att förvänta sig ett svar? Finns det skillnader mellan att ringa, skicka ett SMS eller e-mail?

Ökad användning av teknologi kräver också att varje medarbetare tar mer ansvar för sitt dagliga arbete och kan leda sig själva. Arbetstagarna måste själva veta när man bör logga ut och hur tillgänglig man själv önskar att vara i sitt eget liv. Detta är en viktig kompetens för dagens och framtidens arbetstagare och ledare.

Läs också: Vinstrealisering: Får IT oss att jobba smartare?

Kan få franska förhållanden i Sverige

Farorna med att arbetsplatsen och ledarna undviker att underlätta en bra digital kultur och att arbetstagarna inte klarar självstyre, är endast symptom som stress, utbrändhet och sömnproblem. Då kan det hända att vi får franska förhållanden även i Sverige, där man kan lagstifta om rätten att logga ut. Men gör vi det stänger vi också för de möjligheter som den digitala arbetsplatsen kan ge oss: nämligen fria, innovativa och flexibla arbetstagare som är bättre på att lösa morgondagens utmaningar.

 

Inläggsförfattare Merete Gjetanger är Consulting Manager på Sopra Steria.

Merete Gjetanger

Merete är konsult inom Digital Channels och hjälper kunder med att förbättra den interna kommunikationen och samarbetet. Hon brinner för att skapa bättre digitala arbetsplatser som gör att medarbetarna blir mer produktiva och mer nöjda – och som också skapar mer innovativa och konkurrenskraftiga företag.

2 tankar på “Den digitala arbetsplatsen: En mänsklig rättighet att logga ut?”

Kommentera