Äldreomsorgen och Internet of Things: Skapa bättre livskvalitet med sensorer i hemmet

Alla illustrationer: Ingrid Tofte/Sopra Steria

Med sensorteknologi i hemmet är vi bättre rustade för att möta vågen av äldre i äldreomsorgen. På så sätt kan de bo hemma längre och få en bättre livskvalitet.

Förra månaden deltog ett team från Sopra Steria på Arctic IoT Challenge 2017, ett hackathon/konferens där målet är att utveckla och presentera konceptlösningar med fokus på IoT (Internet of Things). Sopra Steria har utformat en konceptlösning som använder sensorteknologi för att kunna utföra realtidsövervakning av patienter inom hälsosektorn.

Övervakningen leder till datainsamling som möjliggör förebyggande maskinell analys av hälsotillstånd över tid. Lösningen har fått konceptnamnet «Non-Invasive Patient Monitoring» och består av en sensorteknologi som är levererad av det norska företaget Novelda. Sensorn använder så kallade Ultra-Wideband (UWB) impuls radarteknologi som tillsammans med avancerade digitala processer gör det möjligt att identifiera rörelser på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Genom sensorn kan rörelser från andning spåras med applikationer inom exempelvis sömn och närvaro.

Läs också: Sverige behöver en digital revolution inom psykisk ohälsa

Ökad kvalitet på vårdtjänster

Dagens ökande mängd äldre med omsorgsbehov ställer krav på framtidens hälsosektor, en lösning med innovativa tjänster behövs som är både kostnadseffektiva och som också ökar kvalitén. En plats på ett vårdhem för äldre kostar betydligt mer än att få bo hemma med regelbundna besök från hemtjänsten.

Denna beräkning, tillsammans med antagandet att äldre önskar att kunna bo hemma så länge som möjligt, visar på ett stort behov hos både offentliga och privata aktörer. Det kommer att vara leverantörer av vårdtjänster som ger värde i form av livskvalitet vid effektiv övervakning och behandling. Har omsorgsgivaren tillgång till mer kunskap om hälsotillstånd över tid, jämfört med andra mätbara faktorer, fås en ökad kvalitet på hälsotjänsten och beslutsunderlag på behandlingarna. Denna insikt tas fram med hjälp av maskininlärning- och predikeringsalgoritmer som optimeras över tid.

Vinster över tid för omsorgsgivare förutsätter också att information från en lösning liknande «Non-Invasive Patient Monitoring» kan delas på ett säkert och bra sätt. Därför jobbar Sopra Steria också aktivt med att bygga och utveckla kompentensen och förståelsen för vad som krävs av en framtida välfärdsteknologisk plattform. Bland de viktigaste faktorerna för en sådan plattform är standardiserade gränssnitt, flexibla och bra datamodeller samt skalbarhet på tvären av välfärdsteknologisk utrustning och teknologier.

Nästa steg i leveransen av lösning till vårdsektorn är i gång med planlagt samarbete med ledande forskningsinstitut inom e-häsla och omsorgsteknik samt parnerskap med leverantörer som Tekhnopia och Novelda.

Nedan ser du exempel på hur lösningen skulle kunna användas:

För mer information om lösningen eller om du har några frågor om vad Sopra Steria kan leverera för lösningar inom Internet Of Things – ta gärna kontakt med oss på info.se@soprasteria.com

 
Inläggsförfattare är Mark Solberger-Bjørkerot på Sopra Steria Norge och vi har anpassat inlägget till den svenska marknaden.
 

1 tanke på “Äldreomsorgen och Internet of Things: Skapa bättre livskvalitet med sensorer i hemmet”

Kommentera