5 steg till minskad stress och ökad konkurrenskraft

I en värld där förändring sker i en allt snabbare takt är det lätt att bli stressad. När det vi jobbar med hinner bli inaktuellt innan vi är klara och nya konkurrenter med disruptiva affärsidéer lurar bakom varje hörn är det lätt att bli frustrerad. Kanske till och med uppgiven. Det är lätt att känna sig otillräcklig när man ligger steget efter trots att man springer som aldrig förr.

Den moderna hjärnforskningen har under de senaste åren visat hur starkt vår hjärna reagerar på sociala hot såsom känslan av otillräcklighet och avsaknad av kontroll. Det finns till och med forskare som menar att hjärnan uppfattar våra sociala behov som mer angelägna än mat och vatten.

Dr. David Rock, som myntat begreppet ”Neuroleadership”, har etablerat en modell som kallas SCARF och som påvisar hur känslan av att inte ha kontroll över det som händer drar igång hotresponsen i hjärnan. Precis på samma sätt som om du blev jagad av ett lejon. Plötsligt så fokuserar hjärnan på att överleva. Pulsen och blodtrycket går upp och andningen påverkas. Kroppen är redo för en fight och detta på bekostnad av hjärnan.

Läs också: Den digitala arbetsplatsen: En mänsklig rättighet att logga ut?

Dagens snabba utveckling sätter hjärnan i ett läge där rationellt tänkande och problemlösning hålls tillbaka till förmån för fysisk styrka och högt blodtryck – det vill säga ett utbyte som är föga användbart i en modern kontorsmiljö.

Som arbetsgivare varken bör eller kan vi skydda våra medarbetare från den exponentiella utveckling som dagens digitalisering innebär. Vårt ansvar blir istället att skapa en kultur som motverkar upplevelsen av hot och istället omvandlar förändringstakten till en katalysator för nya möjligheter och idéer.

Först när vi bejakar och köper in på dagens förändringstakt så kan vi ge våra medarbetare förutsättningar att uppleva glädje och möjligheter istället för stress och avsaknad av kontroll.

5 goda råd till er som föredrar rationellt tänkande och problemlösningsförmåga framför adrenalinpåslag och snabba löpsteg

1. Plocka bort krav på tunga besluts- och handlingsplaner. Självklart kan det finnas många bra anledningar att fundera och planera ordentligt. Risken är bara att omgivningen och era förutsättningar förändras under tiden som ni planerar. Era konkurrenter kommer inte att vänta på er medans ni funderar på hur ni ska komma fram till ert mål. Vill ni vara helt säkra på att komma någonstans är det bättre att köra på småvägar till dess att motorvägen är färdigbyggd. Det kanske blir krokigt och gropigt, men du är i alla fall på väg.

2. Se till att alla hela tiden är i rörelse. En liten förflyttning – oavsett riktning – ger er nya perspektiv och andra infallsvinklar än ni hade innan ni rörde er. Och med detta kommer möjligheten att göra saker ännu bättre. Är det något som ska förbjudas så ska det vara att inte göra något. All rörelse är bättre än stillaståendet. Att stå stilla i väntan på den perfekta handlingsplanen och den asfalterade vägen kan bli ditt sämsta val någonsin.

3. Låt korta täta utvärderingar bli en naturlig del av vardagen. För att säkra att er konstanta rörelse gör er framgångsrika måste ni på ett enkelt sätt stanna upp och checka av läget med jämna mellanrum. Är ni fortfarande på rätt väg? Är rätt personer med i bilen? Hur kan ni köra ännu snabbare framöver? Vilka nya vägar ser ni nu när ni har kört en bit? Kanske ser ni att ni har missat en avfart och då är det bara att vända om en stund. Det kanske känns motigt, men ni är fortfarande närmare mål än den som väntar på motorvägsbygget som kanske inte ens påbörjats eller som stannat upp på grund av internpolitik.

4. Belöna rörelse och uppmuntra till ”misslyckanden”. En av poängerna med att vara i ständig rörelse är att man snabbt ser vad som funkar och vad som inte funkar. Eftersom ingen vet utfallet innan rörelsen påbörjas måste ni ha samma positiva inställning till eventuell framgång som till eventuella ”misslyckanden”. Utfallet av en rörelse innehåller en mängd information som ni kan dra nytta av framöver. Och alla som förflyttar sig bör firas oavsett utfall.

5. Låt ledarskap vara allas ansvar. Det är inte många år sedan tydliga hierarkier med beslutsfattande i flera led ansågs vara det mest effektiva och ansvarsfulla sättet att bedriva en verksamhet. Idag kan samma beteende stjälpa en genial affärsidé. En strikt hierarkisk struktur med top-down ledarskap kan aldrig få loss de energier som behövs för att hålla omvärldens tempo. Låt istället era medarbetare vara varandras kartläsare så att de med gemensamma krafter kan röra sig mot mål. Att hjälpa sina kollegor lyckas måste vara allas uppgift.

I dagens föränderliga omvärld är ett modernare synsätt på ledarskap nödvändigt. Inte bara för att chefer och medarbetare ska bli mindre stressade, utan också för att ni som företag snabbare ska kunna förflytta er i takt med omvärlden.

Ett modernare ledarskap innebär att alla i organisationen hjälper till. Mindre stressigt för chefen och roligare för medarbetaren – en win-win situation helt enkelt!

 

Inläggsförfattare är Thérèse Björkman på Sopra Steria.

 

Thérèse Björkman

Thérèse Björkman arbetar som HR-chef på Sopra Steria.

Kommentera