För mycket fokus på teknik – digitalisering kräver bredare tänk

Vi lever just nu i en explosiv omvärldsförändring med stora framsteg på teknikområden som AI, big data, automation, 3D printing, nanoteknik, VR, blockchain, genteknik och biotech. Vart och ett av dessa teknikområden kan få en effekt på samhället likt tryckpressen när den kom på 1400-talet. Men till skillnad mot tryckpressen och andra betydande framsteg i historien, kommer ovan framsteg samtidigt, och utvecklas exponentiellt. Det är detta vi brukar benämna digitalisering och det skapar ett enormt förändringstryck.

Det har skrivits mycket om hur svenska företag och organisationer måste bli mer digitala och modernisera sina plattformar för att möta den här utvecklingen. Det är viktigt, men vi som står mitt i det, som hjälper organisationerna att ställa om, ser hur dessa transformationsprojekt handlar om så mycket mer än IT. Hela organisationen måste involveras och det måste vara en ständigt pågående process som börjar med små steg och involverar fler och fler delar.

Läs också: 5 steg till minskad stress och ökad konkurrenskraft

Enligt vår erfarenhet finns det ofta tre delar som många svenska organisationer missar, när de fokuserar för mycket på att modernisera tekniken.

 

  • Genomtänkta mål
  • Agil kultur
  • Personligt ledarskap

 

 

Den snabba förändringstakten i omvärlden och de ökade kraven på flexibilitet och handlingsfrihet missförstås av en del som att det är meningslöst att ha mål, för att allting ändå förändras så snabbt. Men det är inte vår erfarenhet, istället är genomtänkta mål viktigare än någonsin. Målen är grunden för att kunna skapa en agil miljö i organisationen och måste vara tydliga och mätbara. Då vet vi när vi går åt rätt håll och medarbetare får en kompass att navigera efter i sitt agila utforskande.

Vi ser fortfarande hur en del svenska organisationer hämmas av sin ovilja att låta medarbetare utforska, ta risker och göra fel, inte minst inom det offentliga. Därför är det viktigt att skapa processer och kultur som uppmuntrar utforskande och experimenterande. Medarbetare måste uppmuntras att hela tiden ta små steg framåt. Då säkerställer vi en organisation som ständigt lär sig.

Det personliga ledarskapet missförstås ofta som att det bara skulle handla om chefer, men vi ser att de organisationer som varit bäst på att ställa om i denna explosiva tid har haft medarbetare som haft mandat att agera, som känt ansvar för sina beslut och som kommunicerat på ett rakt och öppet sätt med sina medarbetare.

Dessa tre områden är enormt viktiga för att kunna möta den snabba tekniska utvecklingen. Undersökningar säger att nordiska företag har cirka fem år på sig att ställa om sig och därför är det viktigare än någonsin att svenska organisationer nu börjar arbeta på att också förändra sig själva vid sidan av moderniseringen av tekniken.

Vill du höra mer om mina tankar kring ledarskap i en explosiv omvärldsförändring, se gärna min presentation från eFörvaltningsdagarna. Klicka här om du vill se hela filmen (ca 25 minuter).

 

Inläggsförfattare är Fredrik Arbman, tidigare VD på Sopra Steria.

 

Fredrik Arbman

Fredrik Arbman, tidigare VD på Sopra Steria.

Lämna en kommentar