Konsten att hantera innovation

Med rätt struktur, kreativa verktyg och ett analytiskt synsätt genom alla funktioner, kan fler verksamheter nå längre med sitt innovationsarbete. Johan Plogfeldt, ansvarig för Sopra Steria DigiLab, ger här sin syn på nycklarna till framgångsrik digital innovation – och hur man som företag enklare kommer vidare.

Här på Sopra Steria ser vi just nu ett ökat intresse hos våra kunder för att driva innovationsprojekt i olika former. Utvecklingen av nya tekniker går fort och när dessa kombineras skapas nya möjligheter som inte funnits tidigare. Nya möjligheter skapar också förändrade förutsättningar för företag och marknader. Bolag som funnits länge och fortsätter arbeta med traditionell vidareutveckling ställs mot nya bolag som inte behöver bry sig om tidigare investeringar, dyra förvaltningskostnader eller de regler som tidigare har styrt konkurrens.

Beteenden är redan förändrade

Utöver den tekniska utvecklingen och den nya verkligheten som många bolag måste bemöta så är även det mänskliga beteendet en viktig faktor. Vi gör saker och beter oss olika idag än för tio år sedan. Vi betalar räkningar på Internet, få har kontanter i plånboken och allt större del av kontakten med den offentliga sektorn sker digitalt.

DigiLab ger en flygande start

I Sverige lanserar vi nu vårt DigiLab som är ett innovationslab där det finns möjlighet att pröva nya tekniker och att diskutera innovation. Med vårt Lab kan vi hjälpa våra kunder att få pröva nya tekniker men för oss är det lika viktigt att prata om hur tanken går runt att utveckla sitt bolag och affär; vilka hot finns, hur tänker man sig nästa version av sitt bolag.

Vi ser idag tre viktiga områden att fokusera på för företag som är beredda på att ta nästa steg på sin digitaliseringsresa med innovation:

  • Företagets förmåga att hantera innovation.
    Det finns en skillnad i att starta en kultur för innovation, jämfört med en infrastruktur för innovation. Oavsett om det handlar om lösningar som förändrar nuvarande sanningar eller lösningar som inkrementellt lägger till nya innovationer så kommer en viktig utmaning vara att styra, mäta och leda. Inom Sopra Steria arbetar vi med en metod som säkerställer ett arbetssätt som ger våra kunder en trygghet i att arbeta med innovation.

 

  • Förmågan att vara innovativ
    Många bolag pratar idag om innovation som en del av sin kultur, eller som en viktig del av företagets utveckling. Utöver att ha en bra kontroll på sin övergripande process så är det också viktigt att ha verktyg och stöd för att hantera kreativitet och innovativa idéer. Många pratar idag om ’design thinking’ som ett verktyg för innovation. Även vi har våra rötter i samma metod men erfarenhetsmässigt ser vi också att lösningen för att hitta nya idéer kräver mer än bara brainstorming med post-it lappar. För att lyckas krävs även verktyg och kunskap. Konsten att genomföra brainstorming med kvalitet och att facillitera möten kräver erfarenhet och övning.

 

  • Analys och koll
    Möjligheten att hitta nya innovationer bygger på stor kunskap om ny teknik, förändrade marknadskrafter och mänskliga beteenden. Vikten att arbeta med innovation över titlar och roller inom bolag är viktigt. Det är inte säkert att den som fått rollen innovationschef kommer med den bästa lösningen. Det kan lika gärna vara någon som arbetar i receptionen eller lagret. Någon som ser eller uppmärksammar en lösning.

 

Under lanseringen med DigiLab har jag haft förmånen att arbeta med våra lab som finns på ca 20 ställen i Europa och Asien.  Gemensamt är att alla är överens om att det finns utmaningar att driva innovation och att förr eller senare hamnar de flesta bolag i en situation där innovation inte kan härja fritt, utan kräver ett kontrollerat arbetssätt.

 

Inläggsförfattare är Johan Plogfeldt på Sopra Steria.

Johan Plogfeldt, Innovation Manager DigiLab på Sopra Steria i Sverige

Johan Plogfeldt

Johan Plogfeldt arbetar som Innovation Manager och ansvarig för DigiLab på Sopra Steria i Sverige.

 

Lämna en kommentar