Fail Fast or Die: Förbli relevant genom experiment

Digital innovation är en förutsättning för organisationers framtida överlevnad.  Men hur vet du vilken satsning som är rätt för din organisation? Med experiment och datadriven produktutveckling!

I takt med digitaliseringens framfart blir det allt viktigare för organisationer att anpassa sig för att locka och behålla användarnas intresse över tid. För att fortsätta vara relevant i dagens skiftande marknader behöver du säkerställa att dina lösningar levererar kundvärde och är lönsamma. Men hur ska du veta vilken satsning som är rätt för din organisation? Det är inte längre lämpligt att gå på magkänsla och förhoppningar – en misslyckad satsning kan innebära att du blir omsprungen av konkurrenterna. Ett betydligt tryggare och listigare alternativ är att lansera tjänster som du redan lyckats mäta framgång för i ett mindre testurval. Experimentering är i grunden riskhantering.

Inte såld på vikten av experimentering än? Företagsjättar som Google, Amazon och Netflix fattade galoppen för flera år sedan och kör tusentals tester årligen och är säkerligen en avgörande faktor för deras fortsatta framgång.

Läs mer här:
https://www.google.com/search/howsearchworks/mission/web-users/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000119312514137753/d702518dex991.htm
http://www.kdd.org/kdd2016/papers/files/adp0945-xieA.pdf

 

Hörnpelaren i experiment

Förenklat så är ett experiment ett test av en hypotes. En hypotes är en föreslagen förklaring till ett observerat fenomen baserat på ett begränsat urval av data. Ett vanligt axiom i litteraturen om experimentell verksamhet är att ditt test inte blir bättre än din hypotes.

En bra hypotes behöver vara testbar och möjlig att motbevisa. Att säga att ”Användarna väljer vår produkt eftersom vi har en högre makt på vår sida” är inte särskilt meningsfullt eftersom det inte går att fastställa huruvida antagandet stämmer eller inte. En utförlig hypotes är en förutsättning för uppföljningen av testet. Hypotesen bör innehålla följande komponenter:

”Om [förändring], så [resultat] baserat på [grund].”

Förändringen är ett element som kan förändras, läggas till eller plockas bort för att uppnå ett givet resultat.

Resultatet motsvarar det förutspådda utfallet, kopplat till ett givet affärsmål.

Grunden utgörs av specifika observationer och data som indikerar att hypotesen är korrekt.

Läs även blogginlägget: Konsten att hantera innovation

 

Förutsättningar för en lyckad experimentsatsning

Alla organisationer är olika och vad som fungerar för den ena behöver inte alls vara sant för de andra. Med det sagt finns det tre faktorer som jag tror är grundförutsättningar för att lyckas med testdriven produktutveckling:

  • Passion för visionen
  • Tvärfunktionell kapabilitet
  • Buy-in från verksamheten

 

Passion för visionen

Det traditionella jämviktsläget för organisationer bygger i bästa fall på tidigare kundundersökningar men det är sällan man följer upp dessa under utvecklingen och lösningarna tenderar att utgå från otestade spekulationer kring best practices. För att motverka tendensen till jämvikt och driva transformationen till en datadriven verksamhet krävs det att det finns en eldsjäl som kan sprida, evangelisera och cementera det nya arbetssättet.

 

Tvärfunktionell kapabilitet

En satsning som inte producerar resultat blir inte långlivad. För att kunna etablera ett testdrivet arbetssätt i verksamheten behöver initiativet kunna leverera många och snabba insikter. För att lyckas med det behöver teamet kunna ta ansvar för hela processen från ax till limpa. Detta innebär att all relevant kompetens behöver finnas tillgänglig från analys, statistik, UX- och UI-design till utveckling och operations.

 

Buy-in från verksamheten

Det kan vara väldigt politiskt laddat att genomföra stora förändringar i processer eller innehåll. Delar av organisationen kan ha en särskild insats i specifik funktionalitet i produkten och det är viktigt att ha förståelse för detta. Du kan hantera detta genom att ha transparens i processen och regelbundet kommunicera funna insikter och planerade tester, men för att bli särskilt effektiv behöver du hitta en sponsor från verksamheten som kan navigera det potentiella politiska minfältet.

Läs även blogginlägget: Att lyckas med datadriven affärsutveckling

 

Våga utmana expertis och övertygelser!

Det är väldigt lätt att falla offer för sina egna övertygelser kring hur användarna tänker och vad som behöver åtgärdas i produkten. Dina år av erfarenhet kan guida dig till relevanta observationer och hypoteser men akta dig för att veta vad som är rätt. Det är inte alls ovanligt att experimenten motsäger de ursprungliga antagandena om användarbeteendet. Till och med tidigare testresultat kan vara missledande eftersom marknaden och användarbeteenden förändras över tid.

Det finns ingen magisk universell mall för vad som ger exempelvis den bästa produktsidan eller det mest optimala köpflödet. Best practices fungerar, men inte för alla verksamheter eller marknader. Det enda sättet att veta vad som fungerar för just din verksamhet och dina användare är att testa.

Säkra lönsamheten för digital innovation genom experiment och datadriven produktutveckling!

 

Hur ser du på experiment och datadriven produktuveckling för att lyckas med digital innovation? Maila mig gärna på per.flitig@soprasteria.com

 

Inläggsförfattare är Per Flitig på Sopra Steria:

Per Flitig är Senior Software Engineer och Team Lead Webb & portal på Sopra Steria.
(Foto: Christopher Williams)

Lämna en kommentar