Innovationsvecka – magiska resultat nästan helt utan magi

“Vi gav er utmaningen på måndag och nu sitter vi här redan på fredag med ett förslag till lösning. Det är ju nästan magiskt.” 

Så beskriver en kund erfarenheten av att ha varit med på en “innovationsvecka” ihop med Sopra Steria – en intensiv vecka där man sätter ihop ett tvärfunktionellt team som ska arbeta tillsammans för att lösa ett specifikt problem.

Varför innovation?

Innovationsmetoder har blivit väldigt populära de senaste åren, och grundtanken är att kunna röra sig snabbt från problem till lösning. Metoderna ger företag bättre förutsättningar för att lyckas med att snabbt anpassa sig till den digitala utvecklingen, samt att utnyttja möjligheterna digitaliseringen ger. Innovation kräver ett arbetssätt som är nytt för många, och som kan kännas lite otillgängligt om man inte har erfarenhet av det. Till skillnad från ”traditionella” processer, som ofta pågår en lång tid och involverar resurser som inte är tillgängliga samtidigt, kräver de flesta innovationsmetoder att ett tvärfunktionellt team sätter av hela sin tid under en kortare period.

Vilka problem kan man lösa?

Innovationsmetoder lämpar sig för problem eller områden där man har identifierat att något behöver göras, men det behöver inte vara uppenbart vad problemet är, eller vilken typ av lösning man söker. Einstein ska ha sagt att om han fick en timme på sig att lösa ett problem, skulle han lägga 55 minuter på att tänka på problemet, och 5 minuter på att tänka på lösningen. Innovationsmetoder använder samma tankegång, där stort fokus läggs på att förstå problemet samt prata med de som ska använda lösningarna för att ta reda på deras behov.

Prototyper på lösningar testas efter en kort tid, långt innan man har en färdig lösning för att ta reda på om det finns ett marknadsbehov för lösningen eller om utvecklingsteamet behöver tänka om. På så sätt söker metoderna för att hitta fel snabbt, så att onödig tid inte läggs på att utveckla en bra lösning som det inte finns behov för på marknaden. Som Lean Startup-metoden säger: Frågan är inte om produkten kan byggas. Frågan är om den borde byggas.

Hur gör man?

Hur känns det då att ta del i en innovationsvecka? Först och främst känns det lyxigt att få fokusera på en enda fråga under en hel vecka utan att avbrytas av andra störande element. Även om det känns som att man lägger ner mycket tid på en gång, är det en fördel då man kommer fram till ett konkret resultat snabbt. Har man många åtaganden på gång samtidigt finns risken att alla drar ut på tiden och att man jobbar ineffektivt för att man inte lyckas lägga fokus på några av frågorna.

Magin i innovationsmetoderna ligger därför delvis i att sätta av tid till att fokusera på ett problem i taget. Men ännu viktigare är det att kunna jobba nära andra människor som har andra kompetenser och erfarenheter än en själv. Genom att använda innovationsmetoder blir det väldigt tydligt att olika människor ser problem från olika vinklar och med olika bakgrunder, och att idéer blir starkare och bättre genom att man arbetar tillsammans.

Sist men inte minst ligger fokus under innovationsveckan på slutanvändarna av produkten. Istället för att gissa sig till vad man tror de skulle ha behov av, frågar man de undervägs och visar upp en prototyp som testas på riktiga användare efter bara en vecka. På så sätt har man bättre koll på om det är värt att lägga mer tid och resurser på att utveckla produkten vidare, eller om man borde satsa på något helt annat.

Tips till nybörjare

Till dig som ännu inte har provat på att använda innovationsmetoder har jag sammanställt fyra tips som kan hjälpa dig att komma igång och att få ett så bra resultat som möjligt redan första gång du provar på innovation:

 1. Välj en metod och följ den
  Det finns en uppsjö av olika metoder man kan använda, som till exempel Google Design Sprint, Design Thinking eller Lean Startup. Välj en metod och följ den. På så sätt kan du lägga så mycket tid som möjligt på att fundera på det specifika problemet, och mindre tid på att fundera på hur du ska gå tillväga.
 2. Använd en facilitator
  Låt någon med erfarenhet av metoden ha ansvar för att förbereda och facilitera veckan. Då kan deltagarna lägga fokus på att lösa problemet i fråga.
 3. Välj en relevant utmaning
  Om man ”provar på” en innovationsmetod är det många som väljer en problemställning som ligger en bit ifrån det vardagliga arbetet så att man inte ”stör” redan pågående projekt. Då finns risken att resultaten från veckan inte tas in i den ordinarie verksamheten och därmed inte ger något mervärde till organisationen. I sådana fall har arbetet i bästa fall fungerat som en utbildning för deltagarna. Se till att ni redan innan veckan börjar har en plan för hur resultaten ska tas in i det ordinarie arbetet och bidra till att driva detta framåt.
 4. Lär av dina kollegor och ha kul
  Fördelen med tvärfunktionella team är att man kommer nära inpå kollegor som har andra kunskaper än du själv. Ta tillfället i akt att lära något nytt och ha roligt med utmaningen under resans gång!

Magiska resultat

Sopra Steria har under hösten kört ett flertal innovationsveckor för olika kunder. Problemen i fråga har varit olika och varierat från hur man kan reducera buller i en stad, till nya sätt att resa på, till hur man kan individanpassa e-handel. Genom att använda innovationsmetoder har vi i samarbete med kunden kunnat lägga tid på att verkligen sätta oss in i deras problem och tillsammans hittat förslag till lösningar som ger värde för kunden och slutanvändarna.

Inläggsförfattare: Merethe Henne, Senior Consultant på Sopra Steria.

 

Kommentera