Du drunknar i data men törstar efter insikt

Siffror i bubblor

Du förstår din kund och vet vad den har för behov. Du har en hel del data också. Varför är det då så svårt att skapa värde av data som genererar bättre kundupplevelser? Datadriven kundinsikt med hjälp av Microsofts AI-verktyg Customer Insights kan vara din lösning på detta. Kundens förväntningar kontra faktiska kundupplevelsen Kundens förväntningar … Läs mer…

Universal (right to) Print

pink cloud white ladder

Avoid printing regardless of your “right” or system capability would be my advice anyway. But speaking of printing capabilities, in Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud we had some limited capabilities as all user activities and report process are in the browser/cloud. There were several tries to overcome the limitations by using BC email printing … Läs mer…

IoT – Industri 4.0 och Logistik 4.0

Godsfartyg med frakt vid lastkaj

Morgondagens leverantör i ett smart samhälle förstår hur Internet of Things, IoT, i grunden förändrar hur man driver verksamhet och levererar värde till kund. IoT ger oss nya insikter, öppnar för nya affärsmodeller och lägger grunden för tjänstefiering. En smart industri drar full nytta av IoT i produktionen, för logistik och transport, samt för de … Läs mer…

Serendipitet, svarta svanar och disruptiv utveckling inom hälsa

Green DNA

Ska Sverige vara bäst på e-hälsa 2025 krävs det att vi tar till vara och fortsätter utveckla vår förmåga till nytänkande, och det avser hela processen från idégenerering till implementation. Att skapa förutsättningar för nytänkande är i grunden inte en fråga om teknik, utan om förhållningssätt, förmåga att tänka annorlunda och mod att prova nya … Läs mer…

Data + Design = Perfekta kompanjoner

illuminated neon heart shape as integrated circuit background

Beroende på vem du frågar så kan digital transformation betyda många saker, men övergripande är att den syftar till att optimera och effektivisera produkter, processer och tjänster. Existerande tjänster och verktyg blir bättre, smartare och snabbare. Och genom att koppla på Service design i processen, blir resultatet inte bara en digital tjänst, utan även en … Läs mer…

Internet of Things – vart är vi på väg?

Har du märkt hur Internet of Things (IoT), Sakernas Internet, håller på att förändra både din vardag, vårt samhälle, företag och IT-branschen i grunden? IoT är ett hett område på mycket snabb frammarsch. I en kommande bloggserie kommer vi att dela med oss av spännande spaningar inom just IoT-området. Det som du läser nu är … Läs mer…