Serendipitet, svarta svanar och disruptiv utveckling inom hälsa

Green DNA

Ska Sverige vara bäst på e-hälsa 2025 krävs det att vi tar till vara och fortsätter utveckla vår förmåga till nytänkande, och det avser hela processen från idégenerering till implementation. Att skapa förutsättningar för nytänkande är i grunden inte en fråga om teknik, utan om förhållningssätt, förmåga att tänka annorlunda och mod att prova nya … Läs mer…

Hur du blir en bra förändringsledare – 4 konkreta tips

Smiling businesswoman discussing with female colleague while standing in creative office

Med dagens digitaliseringsfokus och förändringstakt är ledare allt oftare även förändringsledare, oavsett om de vill eller inte. För om ledaren inte involverar sina medarbetare i förändringsprocessen finns det stor risk att förändringen kommer att misslyckas. Krav på effektivitet, mer för mindre, bättre tjänster och bättre resursutnyttjande är ofta en utgångspunkt för digitaliseringsprojekt. Både den offentliga … Läs mer…

Det nya normala

Videomöte mellan två kvinnor

Sedan Covid-19 förändrade stora delar av vårt liv har människor över hela världen anpassat sig till distansarbete med allt vad det innebär. När nu företag försöker finna en väg framåt för sina anställda och sin organisation utkristalliserar sig vissa mönster. Tydligt är att en återgång inte innebär att gå tillbaka till ett arbetsliv som det … Läs mer…

Demokratisering av data skapar beslutskraft och konkurrensfördelar

Kvinna håller i glasögon och sitter framför datorn

Idag hanterar många av oss problem som det inte finns en konkret eller perfekt lösning på. Vi försöker hela tiden förstå vad som händer omkring oss och tar beslut baserade på de insikter vi skapar utifrån tillgänglig information. Dock finns inte alltid relevant data och information tillgänglig ute i organisationen, vilket hindrar insiktsunderbyggd beslutskraft. För … Läs mer…

Corona driver innovation

A red cube stands in a row of blue spheres

Dagens situation skapar innovation på löpande band och företag måste tänka annorlunda för att klara av sin verksamhet. Det gamla talesättet ’Nöden är uppfinningens moder’ är mer aktuellt än någonsin. Jag och mina kollegor som dagligen jobbar med innovation är vana att tänka utanför ramarna för att hitta nya lösningar och affärsidéer. Men i och … Läs mer…

Systemperspektiv som utgångspunkt för förändringar

Nina Huzum

Min erfarenhet är att vi ofta är eniga, även om långt ifrån alltid, om att det finns behov för förändring i en organisation. Oenigheten kan uppstå i frågan om hur man löser det behovet, i vilken riktning man vill gå och vilka åtgärder man vill genomföra utifrån önskade konsekvenser eller minimering av oönskade sådana. Det är … Läs mer…