Using Power Apps portal, Power Automate and Dynamics 365 CRM to solve real customer requirements

Cloud Computing Concepts on Chalkboard Background

Working with Dynamics 365 and Power Platform design and development? Then keep reading. In this blog post I will show you the power of Dynamics 365, Power Apps portal and Power Automate together and I will also demonstrate the low code solution for complex integrations by using Power Automate. Process overview The process starts by … Läs mer…

Wave 1 2021: Några av de bästa nyheterna i Microsofts nya release av Dynamics 365 och Power Platform

Two boys with megaphone

Årets första release är igång! Redan 1 april började Microsoft att releasa ny funktionalitet och det kommer att fortsätta så ända fram till september. Här kan du ta del av vad våra experter i Dynamics 365-gänget anser vara de absolut bästa! D365 Sales Säljautomation Funktioner som Marknad en tid nu dragit nytta av kan vi … Läs mer…

A gentle introduction to Image Recognition by Convolutional Neural Network

Deep Learning

When people hear the words “Artificial intelligence” they most often think of either robots or automated system with the ability to distinguish between objects. The latter is what in the area of analytics knows as image recognition, a specific branch of a much wider set of techniques known as Deep Learning. When curious minds undertake the … Läs mer…

Sverige ligger långt efter i EU:s e-identifikationsprojekt

Rumänien, Spanien, Estland och Färöarna. För att inte tala om Tyskland, Österrike och Frankrike. Det är några exempel på länder som sett möjligheterna i EU:s eIDAS-förordning.  Här har såväl stater såsom privata aktörer skaffat sig ett rejält försprång när det gäller e-legitimationer och betrodda tjänster, exempelvis elektroniska underskrifter och stämplar. Sverige ligger långt efter. Idag, … Läs mer…

Hur effektivt är företagets affärssystem?

Lönsamhet förutsätter effektiva och integrerade ekonomiprocesser och med ett genomtänkt affärssystem uppnås även rätt spårbarhet och kontroll. Men hur vet du om ditt affärssystem är det rätta för er? Ett affärssystem hjälper företaget att utföra och förenkla många arbetsuppgifter. De flesta företag har ofta separata avdelningar som arbetar oberoende av varandra och utmaningar som långsiktig strategi, … Läs mer…

When AI goes Peltarion

A while ago, I wrote a blog post on convolutional networks (A gentle introduction to Image Recognition by Convolutional Neural Network) in which I described the mathematics and inner workings of these networks. To write the post I created a model to classify “birds” and “airplanes” from a training set containing a total of 8000 images, … Läs mer…

Fail Fast or Die: Förbli relevant genom experiment

Digital innovation är en förutsättning för organisationers framtida överlevnad.  Men hur vet du vilken satsning som är rätt för din organisation? Med experiment och datadriven produktutveckling! I takt med digitaliseringens framfart blir det allt viktigare för organisationer att anpassa sig för att locka och behålla användarnas intresse över tid. För att fortsätta vara relevant i … Läs mer…

Konsten att hantera innovation

Johan Plogfeldt, Innovation Manager DigiLab på Sopra Steria i Sverige

Med rätt struktur, kreativa verktyg och ett analytiskt synsätt genom alla funktioner, kan fler verksamheter nå längre med sitt innovationsarbete. Johan Plogfeldt, ansvarig för Sopra Steria DigiLab, ger här sin syn på nycklarna till framgångsrik digital innovation – och hur man som företag enklare kommer vidare. Här på Sopra Steria ser vi just nu ett … Läs mer…