Hur du blir en bra förändringsledare – 4 konkreta tips

Smiling businesswoman discussing with female colleague while standing in creative office

Med dagens digitaliseringsfokus och förändringstakt är ledare allt oftare även förändringsledare, oavsett om de vill eller inte. För om ledaren inte involverar sina medarbetare i förändringsprocessen finns det stor risk att förändringen kommer att misslyckas. Krav på effektivitet, mer för mindre, bättre tjänster och bättre resursutnyttjande är ofta en utgångspunkt för digitaliseringsprojekt. Både den offentliga … Läs mer…

Data + Design = Perfekta kompanjoner

illuminated neon heart shape as integrated circuit background

Beroende på vem du frågar så kan digital transformation betyda många saker, men övergripande är att den syftar till att optimera och effektivisera produkter, processer och tjänster. Existerande tjänster och verktyg blir bättre, smartare och snabbare. Och genom att koppla på Service design i processen, blir resultatet inte bara en digital tjänst, utan även en … Läs mer…

Det nya normala

Videomöte mellan två kvinnor

Sedan Covid-19 förändrade stora delar av vårt liv har människor över hela världen anpassat sig till distansarbete med allt vad det innebär. När nu företag försöker finna en väg framåt för sina anställda och sin organisation utkristalliserar sig vissa mönster. Tydligt är att en återgång inte innebär att gå tillbaka till ett arbetsliv som det … Läs mer…

Internet of Things – vart är vi på väg?

Har du märkt hur Internet of Things (IoT), Sakernas Internet, håller på att förändra både din vardag, vårt samhälle, företag och IT-branschen i grunden? IoT är ett hett område på mycket snabb frammarsch. I en kommande bloggserie kommer vi att dela med oss av spännande spaningar inom just IoT-området. Det som du läser nu är … Läs mer…

Demokratisering av data skapar beslutskraft och konkurrensfördelar

Kvinna håller i glasögon och sitter framför datorn

Idag hanterar många av oss problem som det inte finns en konkret eller perfekt lösning på. Vi försöker hela tiden förstå vad som händer omkring oss och tar beslut baserade på de insikter vi skapar utifrån tillgänglig information. Dock finns inte alltid relevant data och information tillgänglig ute i organisationen, vilket hindrar insiktsunderbyggd beslutskraft. För … Läs mer…

Corona driver innovation

A red cube stands in a row of blue spheres

Dagens situation skapar innovation på löpande band och företag måste tänka annorlunda för att klara av sin verksamhet. Det gamla talesättet ’Nöden är uppfinningens moder’ är mer aktuellt än någonsin. Jag och mina kollegor som dagligen jobbar med innovation är vana att tänka utanför ramarna för att hitta nya lösningar och affärsidéer. Men i och … Läs mer…

Att leda team på distans

Kvinna framför en laptop

Coronavirusets spridning över världen har försatt samhällsekonomin i obalans och stor osäkerhet råder hos många individer, företag, organisationer och i samhället i stort. I osäkra tider är ledarskap och förmågan att övervinna kritiska situationer viktigare än någonsin, och många företag har vidtagit olika åtgärder för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Ett av de initiativ … Läs mer…